Tanulmányi program

Tanulmányi program 2020/21. tanév

TANULMÁNYI PROGRAM

2020/21. tanév

A képzés négy területe („négy A”) a következő:

  • alakulni
  • adni
  • alkotni
  • alakítani

Alakulni

Az „alakulni” képzéscsomag: A VILÁGBAN NŐKÉNT – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ képzési egység

Kreditszám: 15/félév

Kreditszabályok:

  • 15 kreditből 12 kötelezően teljesítendő hittudományi és/vagy művelődéstörténeti kurzusok teljesítésével vagy egy hétvégés, min. 18 órás személyiségfejlesztő/önismereti stb. tréninggel;

  • 3 kredit az „alakítani” képzéscsomagba tartozó kurzusokkal vagy a Digitális kompetencia, infokommunikációs technikák kurzus vagy a hittudományi kurzus alkalmain való részvétellel.

Program

Vezető/Felelős

Időpont, helyszín

Kredit

Örök kérdések – mai válaszok. Nőalakok a Bibliában

Dr. Hodossi Sándor

Kedd 19.00

TV szoba

Első alkalom szeptember 15.

12 kredit

 

Művelődéstörténeti kurzus

(Tömbösítve)

Szamkó Eszter, Dr. Imre Mihály professor emeritus

Tömbösítve

12 kredit

Női tréning

(min. 18 órás)

Tornay Krisztina

egyeztetés alapján

12 kredit

Önismereti, reflektív és protokoll szakkurzus - Etikett tréning. Mindent az öltözködésről

Tormássi Eszter

2020. október 16-18.

12 kredit

Digitális kompetencia, infokommunikációs technikák

Szabó Dóra drd.

Egyeztetés alapján

12 kredit VAGY alkalmanként Alakítani 2 kredit

Egészségtan

dr. Csermák Sára

Egyeztetés alapján

12 kredit

VAGY alkalmanként Alakítani 2 kredit

Alkotni

Az „alkotni” képzési csomag: ALKOTÓ NŐKÉNT - KREATÍV képzési egység

Kreditszám: 8/félév

Kreditszabályok:

  • 6 kredit kötelezően teljesítendő kutatásmódszertani kurzus teljesítésével; 2 kredit az „alakítani” képzéscsomagba tartozó kurzusok teljesítésével.

A fent tárgyalt három képzési kategória programjain kívül (amit a szakkollégium szervez és bonyolít le) a szakkollégistáknak lehetőségük van ún. külső, azaz külső helyszínen (pl. Debreceni Egyetem, Svetits, lelkészségek, színház stb. ) megrendezett programokon részt venni és kreditet szerezni. Ezeket előzetesen a szakkollégium hirdeti meg. Ezek a plusz kreditek a szakkollégiumi ösztöndíjhoz segítik a hallgatókat.

Kutatásmódszertani felkészítő kurzus (2X1,5 óra)

+egyéni konzultáció

Sütő Zsuzsanna

3 csoportban egyeztetés alapján

4 kredit

 

Honlap tartalom írása

(terjedelmi, formai és tartalmi megkötöttségekkel)

Tornay Krisztina

Nem kontakt órában

Feladattól függően előzetesen egyeztetve

 

„Találkozás egy műalkotással” – reflexió+fotó

Tornay Krisztina

Nem kontakt órában

2 kredit/reflexió

Magyar anyanyelvi készségfejlesztő gyakorló foglalkoztatófüzetet összeállítása a moldvai gyermekek számára

Tornay Krisztina, Sütő Zsuzsanna, Szamkó Eszter

Nem kontakt órában

Teljesítmény alapján

Adni

Az „adni” képzéscsomag: A VILÁGÉRT NŐKÉNT - SZOCIÁLIS képzési egység

Kreditszám: 8/félév

Kreditszabályok:

  • 8 kredit csak a tanulmányi felelős és/vagy a DT (Diák Tanács) által előre jóváhagyott szociális munka/segítő tevékenység számít be a képzési egység értékelhető tevékenységei közé.

  • 1 kredit az „alakítani képzéscsomagba tartozó kurzusok teljesítésével szerezhető

Röptető folyóirat szerkesztői feladatai

(meghívásos)

Tornay Krisztina

Nem kontakt óra; meghívásos

Feladattól függően előzetesen egyeztetve

Felelősök

 

1. Hűtő

2. Nyomtató

3. Vendégszoba

4. Háztartáspénz

5. Mosáspénz

 

 

6. Olaj

 

+ Szelektív szemetesek kiürítése

Sütő Zsuzsanna

 

Májer Kinga

Tóth Nikolett

Pataki Patrícia

Kisrch Nóra

Dósa Eszter (2.em)

Miszkuly Gyöngyi (3. em)

Hrubóczki Orsolya

Folyamatosan

8/félév

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ hét/fő/emelet a beosztás szerint

Diáktanács tagság

Tornay Krisztina

Sütő Zsuzsanna

Egyeztetés alapján

8/félév

Svetitses korrepetálás

Sütő Zsuzsanna

Egyeztetés alapján

1/óra

Kurzusvezetés

Sütő Zsuzsanna

Folyamatosan

1/alkalom

Szümpozion szervezési feladatok

Tornay Krisztina, Sütő Zsuzsanna, Diáktanács tagok

Egyeztetés alapján

1/óra

Önkéntes munka

Sütő Zsuzsanna

Egyeztetés alapján

1/óra

Az „alakítani” képzési csomag: NŐK EGYÜTT – KÖZÖSSÉGI képzési egység

Az „alakítani” képzéscsomagba tartozó programok kötelező programok, a részvétel kredit pontot nem ér.

Kötelezően előírt szakkollégiumi összejöveteleken kívül azok a kurzusok tartoznak ide, amelyeket a szakkollégisták szerveznek és vezetnek.

Kötelező programok

Asszertivitás szakszeminárium

Tornay Krisztina, Guba András, Sütő Zsuzsanna

Szeptember 4-5-6. Markaz

Aláírás

Szümpozion

Tornay Krisztina

Szeptember 19.

Aláírás

Lelkigyakorlat

 

Szabó László SchP

 

November 20-22.

Aláírás

Záró kollégiumi gyűlés

Tornay Krisztina

Sütő Zsuzsanna

szervezés alatt

Aláírás

Alakítani (hallgatói kurzusok)

A kurzusvezetőknek a kurzusvezetésért Adni kategóriába tartozó kredit számolható el, Alakítani kredit nem.

Női alakok a filmművészetben

Hrubóczki Orsolya

megbeszélés alapján

2 kredit/ óra

Digitális kompetencia, infokommunikációs technikák

Szabó Dóra drd.

Egyeztetés alapján

alkalmanként 2 kredit/óra

Egészségtan

dr. Csermák Sára

Egyeztetés alapján

alkalmanként 2 kredit/ óra

Fakultatív programok

Kirándulás – Tokaj, Sárospatak

Sütő Zsuzsanna

Hodossi Sándor

Október 5.

A Szakkollégiumi tanulmányi program megvalósítását a Emberi Erőforrások Minisztériuma az NTP-SZKOLL-2019-0031 azonosítószámú pályázata támogatta

Asszertivitás szakszeminárium NTP-SZKOLL-2019-0031) címmel 

Asszertivitás szakszeminárium_ppt.pdf
2018. augusztus 2. – Kapcsolódó oldal