Tanulmányi program - 2018/19. tanév 1. félév

A képzés négy területe („négy A") a következő:

  • alakulni
  • adni
  • alkotni
  • alakítani

Alakulni

Az „alakulni" képzéscsomag: A VILÁGBAN NŐKÉNT - SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ képzési egység

Kreditszám: 15/félév Kreditszabályok:

  • 15 kreditből 12 kötelezően teljesítendő hittudományi és/vagy művelődéstörténeti kurzusok teljesítésével vagy egy hétvégés, min. 18 órás személyiségfejlesztő/önismereti stb. tréninggel;
  • 3 kredit az „alakítani" képzéscsomagba tartozó kurzusokkal vagy a művelődéstörténeti kurzus vagy a hittudományi kurzus alkalmain való részvétellel.
  • !!! a 2017/18. 2. félévétől minden szakkollégista számára kötelező' a művelődéstörténeti kurzus teljesítése. Felmenő' rendszerben a juniorok számára a 2017/18 -as tanév első' és a második félévben attól függően, hogy mikor teljesítik a hittudományi kurzust (természetesen egy félév alatt is teljesíthető a két kurzus). A nem junior szakkollégistáknak pedig a következő két félév valamelyikében: vagy a 2017/18. tanév 2. félévében vagy a 2018/19. tanév 1. félévében. Aki már teljesítette a kurzust, nem kell ismét.

Program

Vezető/Felelős

Időpont, helyszín

Kredit

Örök kérdések -mai válaszok. "Kis filmek - nagy tanulságok"

Dr. Hodossi Sándor

Kedd 19.00 TV szoba

Első alkalom szept. 18.

12 kredit

Művelődéstörténet i kurzus (A kurzus alkalmanként is látogatható)

Szamkó Eszter, Dr. Imre Mihály professor emeritus

egyeztetés alatt

12 kredit rendszeres részvétel esetén; 2 kredit alkalmanként

Női tréning (min. 18 órás)

Tornay Krisztina

November 9-11.

12 kredit

Protokoll tréning

Görög Ibolya, Sütő Zsuzsanna

November 24.

6 kredit

Alkotni

Az „alkotni" képzési csomag: ALKOTÓ NŐKÉNT - KREATÍV képzési egység

Kreditszám: 8/félév

Kreditszabályok:

  • 6 kredit kötelezően teljesítendő kutatásmódszertani kurzus teljesítésével; 2 kredit az „alakítani" képzéscsomagba tartozó kurzusok teljesítésével.

A fent tárgyalt három képzési kategória programjain kívül (amit a szakkollégium szervez és bonyolít le) a szakkollégistáknak lehetőségük van ún. külső, azaz külső helyszínen (pl. Debreceni Egyetem, Svetits, lelkészségek, színház stb.) megrendezett programokon részt venni és kreditet szerezni. Ezeket előzetesen a szakkollégium hirdeti meg. Ezek a plusz kreditek a szakkollégiumi ösztöndíjhoz segítik a hallgatókat.

Kutatásmódszertani felkészítő kurzus (2X1,5 óra)

+egyéni konzultáció

Sütő Zsuzsanna

3 csoportban egyeztetés alapján

4 kredit

Honlap tartalom írása
(terjedelmi, formai és tartalmi megkötöttségekkel )

Tornay Krisztina

Nem kontakt órában

Feladattól függően előzetesen egyeztetve

„Találkozás egy műalkotással" - reflexió+fotó

Tornay Krisztina

Nem kontakt órában

2 kredit/ reflexió

Adni

Az „adni" képzéscsomag: A VILÁGÉRT NŐKÉNT - SZOCIÁLIS képzési egység

Kreditszám: 8/félév

Kreditszabályok:

  •  8 kredit csak a tanulmányi felelős és/vagy a DT (Diák Tanács) által előre jóváhagyott szociális munka/segítő tevékenység számít be a képzési egység fértékelhető tevékenységei közé.
  •  1 kredit az „alakítani képzéscsomagba tartozó kurzusok teljesítésével szerezhető

Röptető folyóirat szerkesztői feladatai (meghívásos)

Tornay Krisztina, Szamkó Eszter

Nem kontakt óra; meghívásos

Feladattól függően

előzetesen

egyeztetve

Gépelés/előadások szövegei

Tornay Krisztina, Sütő Zsuzsanna

Nem kontakt óra

Feladattól függően

előzetesen

egyeztetve

Felelősök

Sütő Zsuzsanna

Folyamatosan

8/félév

1. Hűtő
2. Nyomtató
3. Vendégszoba
4. Háztartáspénz
5. Mosáspénz
6. Olaj

+ Szelektív szemetesek kiürítése

Zoller Judit
Halász Orsolya
Kovács Dóra
Szopkó Laura
Varga Anna
Kálmán Judit
Baráti Gabriella
Sárközi Gyopárka
Jelentkezés alapján

 

2/ hét/fő/emelet a beosztás szerint

Diáktanács tagság

Tornay Krisztina Sütő Zsuzsanna

Egyeztetés alapján

8/félév

Svetitses korrepetálás

Sütő Zsuzsanna

Egyeztetés alapján

1/óra

Kurzusvezetés

Sütő Zsuzsanna

Folyamatosan

1/ alkalom

SZümpozion

szervezési

feladatok

Tornay Krisztina, Sütő Zsuzsanna, Szamkó Eszter és a Diáktanács tagok

Egyeztetés alapján

1/óra

Önkéntes munka

Sütő Zsuzsanna

Egyeztetés alapján

1/óra

Az „alakítani" képzési csomag: NŐK EGYÜTT - KÖZÖSSÉGI képzési egység 

Az „alakítani" képzéscsomagba tartozó programok kötelező programok, a részvétel kredit pontot nem ér.
Kötelezően előírt szakkollégiumi összejöveteleken kívül azok a kurzusok tartoznak ide, amelyeket a szakkollégisták szerveznek és vezetnek.

Kötelező programok

Nyitó kollégiumi

gyűtés

Tornay Krisztina, Sütő Zsuzsanna

Szept. 7-9. Markaz

Aláírás

Szümpozion

Tornay Krisztina

 

Aláírás

Lelkigyakorlat I.

szervezés alatt

 

Aláírás

Lelkigyakorlat II.

szervezés alatt

 

Aláírás

Záró kollégiumi gyűlés

Tornay Krisztina Sütő Zsuzsanna

 

Aláírás

Alakítani (hallgatói kurzusok) 

A kurzusvezetőknek a kurzusvezetésért Adni kategóriába tartozó kredit számolható el, Alakítani kredit nem.

Gitáros ének

Komár Nóra, Miszkuly Gyöngyi

Kéthetente szerda 20.00-21.00 Szept. 26. Okt. 10., 24. Nov. 7., 21. Dec. 5.

2/ óra

Mozdulj meg, MAGADÉRT!

Belicza Andrien

Csütörtök 19.0020.00 TV szoba

2/ óra

Kreatív percek

Szabó Dóra

Hétfő 20:30-22:00, Műhely

2/ óra

Filmek női témában

Májer Kinga

Megbeszélés szerint, TV szoba

2/ óra

Konyhakémia

Bodnár Eszter

Szerda 20.30-21.00, konyha

2/ óra