Dél-mátrai Röptető

EFOP 1.3.7-17
2018. ápr. 1 – 2021. dec. 31.

Dél- mátrai Röptető- foglalkozások hátrányos helyzetű helyi lakosoknak, a Boldogasszony Iskolanővérek markazi missziójának kiterjesztése

2018 tavaszán kezdetét vette a Boldogasszony Iskolanővérek mint konzorciumvezető, a Boldog Terézia Katolikus Feminine Studie Szakkollégium, valamint a Stillmungus Kulturális Alapítvány mint konzorciumtagok szereplésével megvalósuló Dél- mátrai Röptető című projekt.

Az EFOP- 1.3.7-17 kódszámú, A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő  tevékenységének bővítése c. felhívás keretében Markazon és Markaz környéki településeken hátránykompenzáció, valamint a konzorcium partnerek szervezeti és szakmai fejlesztése valósul meg.

A Boldogasszony Iskolanővérek 2013. óta végeznek missziós munkát a Mátraalján. Az ott kialakított markazi Röptető Közösségi Ház számos különféle program helyszínéül szolgál: lelkigyakorlatok, rekollekciók, képzések, tréningek, gyermektáborok, szabadidős és kulturális programok sora valósult meg az elmúlt években.  

A projekt során a szakmai és szervezeti fejlesztések segítségével a markazi missziós munkát a partnerek kiterjesztik a szomszédos falvakra is (Halmajugra, Vécs).

A tervezett gazdag, sokrétű programok (konferenciák, tréningek, táborok, utazások, fejlesztések, kultúra- és hagyományápolás, kiadványok szerkesztése) lehetővé teszik a célcsoport széles körének megszólítását. A projekt célja a helyi, főleg roma, vagy hátrányos helyzetű gyermekek és felnőttek hátrányos helyzetének kompenzálása, szemléletformálása, értékteremtő képességének növelése, valamint a létrejövő közösség megerősítése, megtartása és együttműködővé tétele.  

A projekt tervezett befejezése 2021. december 31.
A teljes költségvetés 49, 2 M Ft.
A támogatás mértéke 100%
A projekt azonosítószáma: EFOP-1.3.7-17-2017-00073

 

A projekt során megvalósuló programok

 

Női tréningek, áldozattá válás megelőzése:

önismeret, önbecsülés és asszertivitás fejlesztése, konfliktus kezelés és kommunikációs fejlesztés: főként fiatal lányoknak

A projektelem keretében markazi, és Markaz környékéről összejövő nők számára önismeret, önbecsülés és asszertivitás fejlesztés, konfliktus kezelés és kommunikáció fejlesztés képességeinek elsajátítására, gyakorlására szolgáló alkalmakat tartunk főleg fiatal lányoknak és középkorú nőknek 16-45 éves korig.

A 2018. áprilisi, első tréningen a 12 fiatal lány között jó hangulat, nyitottság és együttműködés alakult ki. Rajzos feladatokkal önismereti, reflektív játékokkal és az egyéni időket felváltó kiscsoportos illetve páros megosztásokkal haladtunk, majd egy népmese feldolgozás következett, amelyet kreatív módon ki-ki személyes történetére, tapasztalatira alkalmazott és végül saját feladatot fogalmazott meg.

A tréning lehetőséget adott arra, hogy felismerjék, nem állnak egyedül a problémáikkal,  többiek is hasonlókkal küzdenek.

 

Módszerek közös tanulása a közösség szervezésére - beszélgetés és műhelymunka - kiscsoportos vezetőképzés tréning módszerrel nőknek

A projektelem keretében a közösség szervezésére való módszerek közös tanulása valósul meg. A tanulás során beszélgetések és műhelymunka keretében, kiscsoportos vezetőképzés trérning módszerével dolgozunk.

A 2018. áprilisi tréning témája a felelősség, a vezetői kompetenciák mibenléte, a vezetői szerep sokfélesége volt, de a vártnál jóval erősebben előtérbe került a kortárs csoportban való dominancia kérdése, az ebből fakadó feszültségek és frusztrációk, elfogadottság, különbözés kérdése is. Ezért az önismerettel is foglalkoztunk, a személyes fejlődés kérdésével és ezt integráltuk a közösségi vezetés-szolgálat témakörébe.

 

Vezetői szupervízió

A projektelem keretében a Konzorcium tagjainak és a projektet vezető szakembereknek tartunk kiscsoportos szupervíziót, amely a vezetői munka szakmai kompetenciájának növelésére irányul, és a projekt színvonalas lefolytatását, valamint a résztvevő tagok közti kapcsolódást erősíti. 

 

„Hagyományt a termelésbe”- hagyományőrző közösségi munka

 A projekt során felkutatjuk a helyi motívumokat, népművészeti hagyományokat, és a gyűjtött palóc, valamint roma motívumkincset igyekszünk modernizált formában felhasználni a Boldogasszony Manufaktúra termékei tervezése során.

 

Kiadvány (fotóalbum) a környék vallásos- népi emlékeiről

500 példányban fotóalbum készült a környék vallásos-népi emlékeiről. A 72 oldalas, nagyalakú színes kötet címe: Itt jelen vagyon, Útmenti keresztek és XVII. századi imádságok. A könyv összesen 32 fotót tartalmaz, mellette a Gyöngyösi Toldalék XVII. századi szövegei szerepelnek.

 

Színező gyermekeknek és felnőtteknek

A 32 oldalas nagyobb füzet nagyságú kiadvány Nagy Éva Vera SSND nővér és D Nagy Judit képzőművész rajzait tartalmazza, adventi és karácsonyi – szintén kifesthető betűs rövid versekkel, népének szövegekkel. A színes borító ötleteket ad a színezéshez és hangulatos, vonzó külsőbe öltözteti a kedves, igényes, eredeti grafikákat. Felnőttek és gyerekek számára egyaránt alkalmas a meditatív színezésre, mivel több mandala-szerű grafika is szerepel benne.

 

Varrótanfolyam és műhelymunka

Árpási M. Paulina nővér Vécsen a BI által támogatott varróműhelyben tanít alapvető szabás-varrás ismereteket, főként középkorú, munkanélküli családanyák számára. A projekt keretében célunk az így létrejött közösség tárgyi és szakmai fejlesztése.

A varrodába járó nők létszáma folyamatosan növekszik-változik, szakmai fejlődésük pedig lehetővé teszi, hogy az általuk készített termékek alkalmi vásárokon már eladhatóvá váltak.

A tanfolyam oktatási színvonalát mutatja, hogy több tag is állást talált a közeli textil gyárban.

A varróműhely jelenleg még nem képes önfenntartásra, de igyekszünk ezen javítani a termékportfólió fejlesztésével és az értékesítés kiépítésével.

2018. októberig 35 alkalom valósult meg.

 

Főzőtanfolyam

A projektelem keretében főzőtanfolyamot indítunk a vécsi és Vécs környéki lányok, asszonyok részére Vécsen, ahol elsősorban egyszerűbb levesek főzését, hús sütését, édességek készítését mutatjuk meg a közösségnek.

A tematika szerint először egyszerűbb szendvicsek, sütemények elkészítését tanítjuk meg a résztvevőknek, akik így akár nagyobb gyermekeiket is bevonva lelkesen jönnek a további alkalmakra is.

2018. októberig 8 alkalom valósult meg.

 

„Veled szálljon az ének!”- Röptető az ének hangján

A projektelem keretében a Boldog Terézia Szakkollégium szakkollégistái, volt hallgatói és baráti körük, zenészek adnak koncertsorozatot Markazon és környékén.

A koncertek közben elhangzó szövegek vallásos- művészi élménnyé integrálják az alkalmat, és segítenek a komolyzenéhez szokott közönségnek a mélyebb zenei élmény átélésében.

A koncertek után beszélgetés és agapé segíti a közösségteremtést.

Az első koncertnek a markazi Római Katolikus Templom adott otthon 2018. szept. 22-én.

Az orgona koncerten a Boldog Terézia Katolikus Egyetemi Femine Studies Szakkollégium tagja, a Debreceni Zeneművészeti Egyetem orgona és egyház-zene szakos hallgatója, Varga Anna, játszotta a következő műveket:

- René Viern: III Priére

- J.F.Dandrieu: Suite III. Piéces en G. Ré Sol mineur

- Magnificat D-Dur

 

Háztáji zöldségtermelés és gyümölcsész program

2011-ben egyezség született a kormány és- többek között- a történelmi egyházak vezetői között. Az egyezség szerint az egyházak vállalják, hogy földterületeik, kertjeik befogadják, és nevelik a Kárpát- medencei génmegőrző fajtagyűjteményekből származó tájfajta gyümölcsfa csemetéket, a szaporító anyagokat pedig egymásnak átadják. Az így befogadott „jószágokat” a „jó gazda gondosságával” megőrzik és lehetővé teszik a génbanki nyilvántartásba vételüket.

Az egyeségnek megfelelően e programpont keretében a Boldog Terézia Szakkollégium markazi gyümölcsös kertjére alapozva a helyi gyerekeknek ismerkedési alkalmakat tartunk a hazai gyümölcsészetről.

Már beszereztük a szükséges szerszámokat, és a kert kerítésének megjavításával, valamint egyéb kisebb munkálatok elvégzésével alkalmassá tettük a kertet a további alkalmakra.

 

„Gyakoroljunk közösen!” - a közösség épülésének gyakorlása

A projektelem keretében közösségi játékok segítségével fejlesztő foglalkozásokat tartunk, és évente nyári tábort szervezünk gyermekek részére főleg Halmajugrán.

Évközben heti 1 foglalkozást tervezünk, így évente összesen 35 alkalommal van lehetősége a gyermekeknek együtt lenni a foglalkozások keretében (közösségi játékok, logikai feladatok, sport és kézműves foglalkozások).

2018. októberig 21 alkalommal közel 25 fős állandó csoport jött létre. Tapasztalataink szerint nem csak a célcsoportot alakító gyermekek, hanem az őket kísérő felnőttek is komolyan bevonódnak a folyamatokba.

Az első nyári tábor Vécsen valósult meg 2018. augusztus utolsó hetében 25 fő résztvevővel.

 

BI szabadidős programok gyermekeknek

A projektelem keretében évi 2, vagyis összesen 6 hittan tábort szervezünk a környéken élő gyermekeknek.

A szakmai tervnek megfelelően 2018 júliusában 20-20 fő részvételével valósult meg két tábor.

Kreatív bibliai keretmesével, sok játékkal, verstanulással, énekléssel és kirándulásokkal gazdagított programot a gyermekek hamar megszokták és elfogadták, így élményekkel teli, aktív és sikeres táborok jöttek létre.

A projektelem segítségével olyan közösség jön létre, amelyik a projekt végén is együtt marad; a közös kirándulásokra az újonnan csatlakozókat is befogadják, és velük együtt járják a környék nevezetességeit.

 

Színházlátogatás gyermekeknek

A projektelem keretében közös színházlátogatást tervezünk markazi és Markaz környékén élő gyermekek és szüleik számára évi 1 alkalommal 3 éven keresztül.

Az alkalmak lehetőséget nyújtanak arra, hogy a cigány és a magyar kultúra fontosságáról beszélgessünk a résztvevőkkel mind általánosságban, mind pedig az egyes színházi darabbal kapcsolatban.

2018 októberében 30 fővel az egri Harlekin Bábszínház Hüvelyk Matyi című előadását néztük meg.

A darab kiválasztásakor figyelembe vettük, hogy a helyi fiatal cigány szülők is érdeklődéssel fordultak felénk, és részt kívántak venni a programon. A résztvevők közül több szülőnek és gyermeknek ez volt az első színházi látogatása.

 

Múzeum és más fontos kulturális helyek látogatása

A projektelem keretében múzeumokat és más fontos kulturális helyeket (pl Budapesti Állatkert, Planetárium) látogatunk meg a markazi és Markaz környéki gyermekekkel és szüleikkel évi 1 alkalommal.

A résztvevőknek lehetősége nyílik olyan helyek megismerésére, amelyeket eddig nem volt lehetőségük megismerni, és az élmény segíti őket a közösséget megélni és a magyar, valamint a cigány kultúra jelentőségét megtapasztalni.

2018. október 30-án a Gyöngyösi Szent Bertalan Kincstárat látogattuk meg. A Kincstár 2015-ben megkapta az Év múzeuma díjat. A látogatás lenyűgöző élmény volt mind a gyerekek, mind pedig a szülők számára. Paulina nővér tárlatvezetését még ott dolgozók is végig kísérték. A program igazi közösségi élményt adott kicsiknek és nagyoknak.   

 

Női Egyesület alapítása

A projektelem keretében szeretnénk egy térséghez kötődő, női civil egyesületet alapítani.

Célunk, hogy a különböző létrejövő közösségek jövőbeli találkozóit ez az egyesült szervezze majd, mint egy kinyújtott karjaként a BI markazi missziójának. Segíteni fog a különböző foglalkozások keretében létrejött közösségek megmutatásában, eredményeik disszeminációjában, támogatja a Boldogasszony Manufaktúra termékeinek értékesítését.

Az egyesület neve Röptető Egyesület lesz, az alapítás folyamata elkezdődött.

 

Folytatódik a „Dél-mátrai Röptető” projekt

Ahogy korábban már beszámoltunk róla (http://boldogterezia.hu/hu/palyazatok/81-programok/312-efop-1-3-7-17-del-matrai-ropteto-foglalkozasok-hatranyos-helyzetu-helyi-lakosoknak-a-boldogasszony-iskolanoverek-markazi-missziojanak-kiterjesztese.html ), 2018 tavaszán kezdetét vette a Boldogasszony Iskolanővérek mint konzorciumvezető, és a Boldog Terézia Katolikus Feminine Studies Szakkollégium, valamint a Stillmungus Kulturális Alapítvány mint konzorciumtagok szereplésével megvalósuló Dél- mátrai Röptető című projekt.

Az EFOP- 1.3.7-17-2017-00073 kódszámú, A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítése c. felhívás keretében támogatott projektben Markazon és Markaz környéki településeken hátránykompenzáció, valamint a konzorcium partnerek szervezeti és szakmai fejlesztése valósul meg.

A projektben a 2. mérföldkő időszaka alatt (2018. novembere és 2019. áprilisa között) is számos programot szerveztünk. A koronavírus hatással volt a megvalósításra, de a tervezett programelemek nagy részét így is teljesíteni tudtuk, sőt, a járványügyi előírások szigorú betartásával ezek az alkalmak sokkal szükségesebbek voltak ebben az időszakban, mint azt valaha gondoltuk. Olyan konkrét eredményeink is vannak, mint a programban résztvevő SNI-s gyerekek ötös érdemjegye, a szülőkkel és a helyi iskolával való javuló együttműködés, bizalom.

Ebben az időszakban az alábbi programelemek valósultak meg a projektben:

Varrótanfolyam

A Vécsen levő varróműhelyünkben főként középkorú, munkanélküli családanyák számára tanítunk alapvető szabás-varrás ismereteket. A projekt során folyamatosan tartjuk ezeket a foglalkozásokat, újabb 92 alkalom valósult meg ebben az időszakban.

Főzőtanfolyam

Újabb 8 alkalommal tartottuk meg a főző foglalkozásokat. Az előző összejöveteleken elsajátított technikákra, fogásokra építve új ételek elkészítését mutattuk meg és gyakoroltuk a közösség tagjaival.

Veled szálljon az ének!” - Röptető koncertek

A projektelem keretében a Boldog Terézia Szakkollégium szakkollégistái, volt hallgatói és baráti körük, zenészek adnak koncertsorozatot Markazon és környékén. A koncertek közben elhangzó szövegek vallásos- művészi élménnyé integrálják az alkalmat, és segítenek a közönségnek a mélyebb zenei élmény átélésében. A koncertek után beszélgetés és agapé segíti a közösségteremtést.

3 alkalommal tartottunk koncertet a projekt keretében, ebben az időszakban.

2019. április 3-án a gyöngyösi Ferences templomban Gyura Fanni énekesnő adott koncertet. Az eseményt követően lehetőség volt megtekinteni a Boldogasszony Iskolanővérek fotókiállítását a Mátraaljai Misszió falvaiban látható útmenti keresztekről.

2019. szeptember 14-én a markazi Római katolikus templomban a Debreceni Kamaraegyüttes lépett fel, Moldován Tekla vezényletével.

2019. november 11-én Abasáron, a Saári Közösségi Házban protestáns vallásos énekek hangzottak el Sidlóné Bagi Krisztina előadásában.

 

Háztáji zöldségtermesztés és gyümölcsész program

Ezeken a foglalkozásokon a gyümölcsöskerttel és a kertműveléssel ismertetjük meg a gyerekeket és felnőtteket, a közös munka pedig gyakorlattá teszi számukra a növények ültetését, gondozását, haszonvételét, de emellett igen fontos a szemléletváltás, az értékőrzés átadása is.

A 2019 márciusában és 2020 áprilisában tartott foglalkozáson a résztvevők megismerkedtek a különböző gyümölcsfákkal, azok alapvető gondozási feladataival, és a gyümölcsök változatos felhasználásáról is beszélgettünk. A foglalkozás lebilincselte a gyerekeket, akik sok kérdést tettek fel a témával kapcsolatban, valamint gyakorlati munka is volt.

Érdekel az érdekem – értékesítők képzése

A 2019 márciusában tartott kétnapos alkalom során előadást tartottunk az Igazgyöngy Alapítvány pilot projektjéről, mely a mi projektünkhöz hasonlóan hátrányos helyzetű közösségeket céloz meg. Különösen a textiltermékek értékesítésének témájával foglalkoztunk a közös megbeszéléseinken. A látott jó gyakorlatok megvizsgálása után igyekeztünk azokat saját körülményeinkre, helyzetünkre átdolgozni, új értékesítési módszereket adaptálni. Az új módszerek megismerése és az azokról való közös gondolkodás felvillanyozóan hatott a

közösségre.

Módszerek közös tanulása tréning

A projektelem keretében a közösség szervezésére való módszerek közös tanulása valósul meg. A tanulás során beszélgetések és műhelymunka keretében, kiscsoportos vezetőképzés tréning módszerével dolgozunk.

A 2019 novemberében tartott alkalom első részében arra helyeztük a hangsúlyt, hogy a megjelenő lányok, hölgyek, asszonyok fel tudjanak oldódni, meg tudjanak nyílni egymás előtt. A nap célját közösen fogalmaztuk meg az induló körben: arról gondolkozunk és beszélgetünk, hogy mit jelent nekem a közösség, hol élem meg a közösség élményét, milyen pozitív, és negatív benyomás ér a közösségeimben; és hol szeretnék vezető lenni. Milyen a jó közösség szervező? A nap folyamán a résztvevők egyre inkább meg tudtak nyílni egymás előtt, őszintén beszéltek önmagukról, csoportjaikról. A közösségek és a vezetői szerep vizsgálata során nagy hangsúlyt kaptak az önismereti játékok, kérdések, feladatok.

 

Gyakoroljunk közösen!” fejlesztő foglalkozások

49 alkalommal tartottunk játékos fejlesztő foglalkozásokat hátrányos helyzetű gyerekek számára a 2. mérföldkő időszakában. A gyerekek nagyon élvezik ezeket a programokat, melyeket egy szakképzett és gyakorlott pedagógus, a Boldogasszony Iskolanővérek tagja, Éva nővér tart. A közösség elfogadja őt, és hálásak a munkájáért, mely a gyerekek javuló iskolai osztályzataiban is megmutatkozik.

Gyakoroljunk közösen!” tábor

A „Gyakoroljunk közösen!” fejlesztő foglalkozások szellemiségében 2019-ben is tartottunk egyhetes képességfejlesztő nyári tábort a gyerekeknek. A meghatározott napirend szerint zajló programokat nagyon élvezték a gyerekek, szívesen vettek részt minden tevékenységben.

Hittantábor

2019 nyarán kétszer is tartottunk egyhetes hittan tábort 20-20 hátrányos helyzetű gyerek részvételével. A megérkezéskor reggelivel fogadtuk a gyerekeket, majd ima, és délelőttönként közös kézműves foglalkozások voltak. Ebéd után játékos foglalkozások, meseolvasás, éneklés, verstanulás és kinti játék következett. Az uzsonnát követően vetélkedők, sportjátékok, versenyek zajlottak. A napokat imával és vacsorával zártuk.

Kirándulás

Két alkalommal szerveztünk kirándulást a mátraaljai közösség számára a projekt második mérföldkövének időszakában.

2018 december 17-én 30 fős csapattal délelőtt indultunk el busszal Budapestre. A Hősök terén kezdtük a városnézést, ahol a szobrok kapcsán a magyar történelem kiemelkedő személyiségeiről hallhattak idegenvezetést a résztvevők. A Városligetben tett rövid séta után ebédeltünk. A Boldogasszony Iskolanővérek által fenntartott Patrona iskolaközpontba mentünk, ahol betlehemi állatsimogató várta az udvaron a gyerekeket. Ezután közeli Duna partra és a Bálnához vezetett az utunk, ahol rövid szabad foglalkozás volt. 15 órakor kezdődött a János vitéz előadás a Nemzeti Színházban. Az előadást a gyerekek és a felnőttek is nagyon élvezték. A kirándulást követően késő délután érkeztünk haza.

2019. október 26-án délelőtt utaztunk el Egerbe busszal. Első utunk az egri Főszékesegyházba vezetett, ahol megismerkedtünk a bazilika épületével és annak történetével. Ebéd után az Egri Érseki Palota Turisztikai Látogatóközpontba mentünk, ahol megtekintettük az állandó kiállítást. Ezután uzsonna és városnézés következett Eger központjában.

Szervezetfejlesztési tevékenység

Ez a tevékenység a konzorcium két tagjára terjedt ki, oly módon, hogy a konzorcium vezető Boldogasszony Iskolanővérek (BI) legfelsőbb, ún. Tartományi Vezetése (Tartományi Tanács) és a tartományi hivatal tagjai (operatív vezetés munkatársai) is külön fejlesztő folyamat részesei voltak, míg a Stillmungus Alapítvány a vezetésfejlesztést önkéntesei számára szervezte meg.

A következőkből épült fel a vezetésfejlesztés:

• Szupervíziós folyamat a Tartományi Tanácsnak - 3 folyamat

• Szupervíziós fejlesztői folyamat a BI tartományi hivatal munkatársainak - 3 folyamat

• Szupervíziós fejlesztői folyamat a Stillmungus Alapítvány önkénteseinek - 3 folyamat

 

Befejeződött a „Dél-mátrai Röptető” projekt

Végéhez ért a Boldogasszony Iskolanővérek mint konzorciumvezető, és a Boldog Terézia Katolikus Feminine Studies Szakkollégium, valamint a Stillmungus Kulturális Alapítvány mint konzorciumtagok szereplésével megvalósuló Dél-mátrai Röptető című projekt. 

Az EFOP- 1.3.7-17-2017-00073 kódszámú, A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítése című felhívás keretében támogatott projektben Markazon és Markaz környéki településeken hátránykompenzáció, valamint a konzorcium partnerek szervezeti és szakmai fejlesztése valósult meg 2018 tavasza óta.

A projektben a 3. mérföldkő időszaka alatt (2019. május és 2021. december között) is számos programot szerveztünk. A Covid-járvány természetesen hatással volt az események ütemezésére. Sok elemet kellett újra és újra átszervezni, volt olyan időszak is, amikor minden programelemet függőben kellett hagynunk a járvány miatt, azonban amint enyhültek a szabályok, azonnal belekezdtünk az elmaradt programok megvalósításába, és sikerült minden elemet megtartani.

Ebben az időszakban az alábbi programelemek valósultak meg a projektben:

„Veled szálljon az ének!” - Röptető koncertek

A projektelem keretében a Boldog Terézia Szakkollégium szakkollégistái, volt hallgatói és baráti körük, zenészek adnak koncertsorozatot Markazon és környékén. A koncertek közben elhangzó szövegek vallásos- művészi élménnyé integrálják az alkalmat, és segítenek a közönségnek a mélyebb zenei élmény átélésében. A koncertek után beszélgetés és agapé segíti a közösségteremtést.

2 alkalommal tartottunk koncertet a projekt keretében ebben az időszakban, mindkettőt 2020 júniusában. A gyöngyöspatai Kisboldogasszony Templomban Üsth Jutta adott fuvolakoncertet. A következő alkalommal a markazi Szeplőtelen Fogantatás Templomban Üsth Jutta fuvolán, Csermely Irén pedig orgonán játszott.

A koncertekre a karanténkorlátozások feloldása után szép számmal voltak kíváncsiak, úgy érzékeltük, az embereknek hiányoztak a közösségi események, a kulturális programok.

 

Kirándulás

Négy alkalommal szerveztünk kirándulást a mátraaljai közösség számára a projekt harmadik mérföldkövének időszakában. Ellátogattunk a gyöngyösi állatkertbe, a gyöngyösoroszi Ásványok Házába, a mátrafüredi Harkály Házba és a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus családi napjára is. 

A kirándulásokat minden korosztály számára igyekeztünk érdekessé, izgalmassá tenni. A hátrányos helyzetű célcsoportunk számára mindig nagy élmény maga az utazás, és a környezetükből való kiszakadás. 

Hittantábor

2020 nyarán is megtartottuk a szokásossá vált kétszer egyhetes hittan tábort 20-20 hátrányos helyzetű gyerek részvételével. A bibliai történetek játékos feldolgozása és az ima mellett kézműves foglalkozásokra és kinti játékra is jutott idő. A táborban teljes napi étkezést biztosítottunk a résztvevőknek. A gyerekeknek sokat jelentenek ezek a közösségi programok.

„Gyakoroljunk közösen!” tábor

A „Gyakoroljunk közösen!” fejlesztő foglalkozások szellemiségében 2020-ban is tartottunk egyhetes képességfejlesztő nyári tábort a gyerekeknek. A meghatározott napirend szerint zajló programokat nagyon élvezték a gyerekek, szívesen vettek részt minden tevékenységben. 

Varrótanfolyam

A Vécsen levő varróműhelyünkben főként középkorú, munkanélküli családanyák számára tanítunk alapvető szabás-varrás ismereteket. A projekt során folyamatosan tartottuk ezeket a foglalkozásokat, és újabb 57 alkalom valósult meg ebben az időszakban. 

„Gyakoroljunk közösen!” fejlesztő foglalkozások 

35 alkalommal tartottunk játékos fejlesztő foglalkozásokat hátrányos helyzetű gyerekek számára a 3. mérföldkő időszakában. A gyerekek nagyon élvezik ezeket a programokat, melyeket egy szakképzett és gyakorlott pedagógus, rendünk tagja, Éva nővér tart. A közösség elfogadja őt, és hálásak a munkájáért, mely a gyerekek javuló iskolai osztályzataiban is megmutatkozik.

„Szárnyal a család!” Röptető Családi Műhely

A műhelyfoglalkozásokon a családokat érintő kérdésekkel foglalkoztunk: óvodakezdés, óvodai nevelés hatása a gyerekekre és a családokra, a vírushelyzet hozta hatások a családok életére, a közösségbe való visszakerülés, iskolakezdés. Az élmények és tapasztalatok megosztása és feldolgozása felszabadítóan hatott a résztvevőkre. 3 alkalommal tartottuk meg ezt a foglalkozást.

Főzőtanfolyam

Újabb 8 alkalommal tartottuk meg a főző foglalkozásokat. Az előző összejöveteleken elsajátított technikákra, fogásokra építve új ételek elkészítését mutattuk meg és gyakoroltuk a közösség tagjaival. 

Erőszakmentes kommunikáció és előadás workshop

A foglalkozáson a fiatalok megismerkedtek az erőszakmentes kommunikáció 4 lépéses modelljével (megfigyelés, érzés, szükséglet/erőforrás, kérés), és játékos formában gyakorolták is azt. Zárásként azt is megbeszéltük, hogy a mindennapokban hogyan lehet hasznát venni ennek a módszernek.

Tudományos ismeretterjesztő intézmény meglátogatása

A gyerekekkel és a szülőkkel a Csodák Palotájába látogattunk. A tudományos élményközpont látványos lehetőségei, interaktív játékai, a kísérletek közelről való megfigyelése valóságosan hozzájárultak a gyerekek tudományos ismereteinek tágításához, mélyítéséhez. A gyerekek a korosztályuknak megfelelően fedezhették fel a természettudományos törvényszerűségeket. Ezek megértését az eszközök mellett megtalálható rövid magyarázatok az iskolai tananyag életközeli megtapasztalásához, azokhoz kapcsolódva segítették a gyerekeket. A nap során különösképpen a megfigyelőképesség, az emlékezet, a problémamegoldó képesség fejlődött, egy-egy feladat elvégzéséhez bátorságra is szükség volt.

Játékos képességfejlesztő nap

Az Elevenpark játszóházba szervezett program a szórakozás, a vidámság mellett a tanulás helyszínévé is vált. A legkisebbektől a felnőtt korosztályig mindenki talált magának aktív elfoglaltságot. A különböző eszközök a mozgáskoordináció, a szem-kéz koordináció, a téri tájékozódás, a testséma, testérzet fejlesztéshez járult hozzá. Ahogyan a játszóház maga is invitál a programjára: "Okosodj mozgással!" Emellett a sorrendiség, emlékezet, szókincs, a bátorság, az egymásra figyelés és egymáshoz alkalmazkodás, a szociális kompetenciák is fejlődhettek a 3 órás játékidő alatt. A program résztvevői ebédet is kaptak, a napot pedig fagyizással zártuk.

Módszerek közös tanulása tréning

A projektelem keretében a közösség szervezésére való módszerek közös tanulása valósult meg. A tanulás során beszélgetések és műhelymunka keretében, kiscsoportos vezetőképzés tréning módszerével dolgozunk. A projekt során 3 alkalommal tartottunk ilyen tréninget, ebből az utolsó alkalom esett a záró mérföldkő időszakára. A foglalkozáson a kiscsoportos működés elemeit tanultuk tapasztalati úton, az egyes lépésekre reflektálva. A megosztás, meghallgatás, tükrözés, és az erőszakmentes kommunikáció bevezető gyakorlataival és fogalmaival dolgozva jókora muníciót kaptak a résztvevők.

Női tréningek, áldozattá válás megelőzése

 

A tréning keretében önismeret, önbecsülés és asszertivitás fejlesztés, konfliktus kezelés és kommunikáció fejlesztés képességeinek elsajátítására, gyakorlására szolgáló alkalmakat tartunk főként fiatal lányoknak és középkorú nőknek. A projekt utolsó időszakában két ilyen tréningfolyamatot valósítottunk meg. Az előadások, kiscsoportos és személyes idők váltakoztak. Az alkalmakon személyes esetek megbeszélése és feldolgozása is helyet kapott.

 

Érdekel az érdekem – értékesítők képzése

A projektelem keretében a Boldogasszony Manufaktúrában előállított termékek értékesítésének kiépítése, értékesítési módszerek kialakítása, és az értékesítők képzése, felkészítése történt meg. A projekt utolsó időszakában 2 ilyen alkalommal gyűltek össze a leendő értékesítők.

Háztáji zöldségtermesztés és gyümölcsész program

Ezeken a foglalkozásokon a gyümölcsöskerttel és a kertműveléssel ismertetjük meg a gyerekeket és felnőtteket, a közös munka pedig gyakorlattá teszi számukra a növények ültetését, gondozását, haszonvételét, de emellett igen fontos a szemléletváltás, az értékőrzés átadása is. 2021. októberében tartottuk meg a harmadik és egyben utolsó ilyen foglalkozást.

 

Ciklus-show

A Ciklus-show egy speciális, drámapedagógiai jellegű felvilágosító foglalkozás, mellyel kifejezetten a fiatal lányokat szólítottuk meg. A program célja az volt, hogy a lányok egy fantáziadús dramatikus játékon keresztül érthessék meg a bennük zajló történéseket, és megtanuljanak pozitívan viszonyulni a saját testük működéséhez. Nagy kíváncsisággal érkeztek a lányok a számukra készített programra. Az előkészületeket is érdeklődve szemlélték, kukucskáltak be a terembe. Figyelemmel, érdeklődéssel vettek részt a legtöbbjük számára ismerős, de talán még érthetetlen élettani, életüket befolyásoló titkos jelzések megértését célzó foglalkozáson.

 

A projekt teljes címe: EFOP-1.3.7-17-2017-00073 - Dél-mátrai Röptető - foglalkozások hátrányos helyzetű helyi lakosoknak, a Boldogasszony Iskolanővérek markazi missziójának kiterjesztése

A projekt azonosítószáma: EFOP-1.3.7-17-2017-00073

A projekt tervezett befejezése: 2021. december 31.

A teljes költségvetés: 49, 2 M Ft.

A támogatás mértéke: 100%

ESZA logó