A Stillmungus Alapítványról

A Stillmungus Kulturális Alapítvány 2006. június 19-én alapult. Közel 15 éves együttműködés folyományaként alapította egy pedagógusokból, trénerekből és művészekből álló szakmai-baráti kör. Az alapító munkacsapat fiatalokkal – elsősorban középiskolás és egyetemista korosztállyal – eddig mintegy 30 ifjúsági programot szervezett és vezetett le, melyek közül mintegy 14 tematikus (pl. reneszánsz, középkori, „kul-túrázós”) nyári tábor (20 főtől 60 főig terjedő résztvevővel), előadások ( TolvalyFerenc, Dinnyés József, Magyar Baptista Szeretetszolgálat, Szovátai Kodály Zoltán Gyermekkórus 2-300 fős részvétellel), intenzív képzési napok (egy, két és három napos formában különböző témákról, mint önismeret, női identitás, közösség, (pár)kapcsolatok, hivatás általában 20-30 fős csoportoknak), kreatív programok, foglalkozások ( színjátszás, kreatív tánc, kenyérsütés, virágkötés, horgolás, tojásfestés, mandala festés 5-15 fős csoportoknak). A szervezők elkötelezettsége és lelkesedése volt eddig is a munka hajtóereje, a programokban résztvevők sokszor a saját költségeiket sem kérték megtéríteni, mivel azonos indíttatásból működtünk együtt: a fiatalok iránti szolgálat és az ebben való hit. Az Alapítvány körül csoportosuló közösség legfőbb adottsága ez a belső erő.Emellett számos olyan kreatív (zene, képzőművészet, drámajáték, tánc, fotó), fejlesztő ( fókusz, szupervízor, meditációs és táncterápiás) és szervezői adottsággal bírnak az egyes tagok, amelyek  új ötletek és színvonalas kivitelezésük záloga. Minden program egyben alkotás is, ami a csoport művészeinek köszönhetően a munkát lelkesítő és teremtő cselekedetté alakítja. Jó az együttműködésünk más szervezetekkel, egyházakkal, mint a debreceni katolikus Svetits IntézetErdélyi Tündérkert Alapítvány, Baptista Egyház, Református Szeretetszolgálat, Boldog Terézia Egyetemi Kollégium, Gólya Alapítvány stb., akiktől komoly segítséget kapunk, pl. teremhasználat, eszközök kölcsönzése, hirdetés, szervezőmunka stb. 

            Ez a hosszú és gazdag történet olyan tapasztalatokat hozott, amelyek birtokában kialakult saját hitvallásunk, stratégiánk, módszerünk és irányunk. Ezek elsősorban nem elvek, hanem saját élményeinkből kialakult meggyőződések.

 

A fiataloknak szervezett programjaink akkor eredményesek, ha

 1. igényeikre, kezdeményezéseikre figyelnek és azokat mintegy továbblendítik, azoknak távlatokat adnak, pl. találkozások hiteles emberekkel, szervezésekbe való felelős bevonás

 2. képességeiket kibontakoztatják, megerősítik, pl. a kreatív képességet, az ötletelés, szervezés és közös munka képességét

 3. ha nemcsak adni akarnak a fiataloknak, hanem lehetőséget teremtenek, hogy a fiatalok is adhassanak, szükséget észrevéve, arra válaszolva, pl. a jótékonysági vásár szervezése, nyári táboroztatás Erdélyben a szegény gyerekeknek

 4. pozitív működési mintákat kapnak és ez megerősíti őket saját identitásukban

 5. a programok igényesek, a benne résztvevő felnőttek számára is élmény, öröm és közös alkotás

 

Ennek útja, ha:

  • minél több szinten bevonjuk őket az előkészítésbe, „szülésbe”, szervezésbe s azután a lebonyolításba is

  • ha visszajelzéseiket nyitottan fogadjuk és igényeljük

  • megerősítjük saját belső hangjukra való figyelmüket, irányultságaikat, segítünk felismerni képességeiket és küldetésüket, elsősorban tapasztalati úton

  • építünk a fiatalok kreativitására, ennek helyet, teret engedünk a programokban, akár meg is változtatva a tervet

  • saját jelenlétünkre reflektálunk, egymásnak is visszajelzünk

 

A Stillmungus Alapítvány jövőképét mindez meghatározza. Fontos hangsúlyt kap a munkatársak kinevelése a fiatal résztvevők közül, akik hasonló szellemben folytatják a munkát. Alapvetően bábáknak tartjuk magunkat, akik a születést segítik, de azt magának a gyereknek kell végigélnie, küzdeni és dolgozni rajta. Ezt az erőfeszítést nem is szabad/lehet elvenni tőle, mert az élet így növekszik önállóan. Küldetésünk a hatósugarunkba kerülő fiatalok (kb.15-24 évesig) számára saját személyiségük, jellemük, hivatásuk megszületésének segítése, a köztük való közösség építésének segítése, a társadalmi felelősség, szociális érzékenység kialakulásának elősegítése, értékek átadása és értékes voltukban, identitásukban való megerősödésük folyamatának szolgálata.