2017/2018 tanév 1. félév

TANULMÁNYI PROGRAM
2017/18. tanév 1. félév

A képzés négy területe („négy A”) a következő

  • alakulni
  • adni
  • alkotni
  • alakítani

Alakulni

Az „alakulni” képzéscsomag: A VILÁGBAN NŐKÉNT – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ képzési egység
Kreditszám: 15/félév
Kreditszabályok:

  1. 15 kreditből 12 kötelezően teljesítendő hittudományi vagy művelődéstörténeti kurzusok teljesítésével vagy egy hétvégés, min. 18 órás személyiségfejlesztő/önismereti stb. tréninggel;
  2. 3 kredit az „alakítani” képzéscsomagba tartozó kurzusokkal vagy a Művelődéstörténeti kurzus alkalmain való részvétellel.

Program

Vezető/Felelős

Időpont, helyszín

Kredit

Örök kérdések – mai válaszok. Kapcsolataink alakulása a Szeretethimnusz tükrében

junioroknak kötelező

Dr. Hodossi Sándor

Kedd 19.00
TV szoba
Első alkalom szept. 26.

12 kredit

Művelődéstörténeti kurzus
(A kurzus tartalmai nem egymásra épülők, így alkalmanként is látogatható)

Szamkó Eszter, külső előadókkal

 

12 kredit rendszeres részvétel esetén;
2 kredit alkalmanként

Tréning
(min. 18 órás)

Tornay Krisztina

 

12 kredit

Alkotni

Az „alkotni” képzési csomag: ALKOTÓ NŐKÉNT - KREATÍV képzési egység
Kreditszám: 8/félév
Kreditszabályok:

  1. junioroknak 6 kredit kötelezően teljesítendő kutatásmódszertani (egy elmélet, két gyakorlati óra és egyéni konzultáció) kurzus teljesítésével; 2 kredit az „alakítani” képzéscsomagba tartozó kurzusok teljesítésével.
  2. senioroknak 4 kredit kötelezően teljesítendő kutatásmódszertani (egy elmélet, két gyakorlati óra és egyéni konzultáció) kurzus teljesítésével; 4 kredit az „alakítani” képzéscsomagba tartozó kurzusok teljesítésével.

A fent tárgyalt három képzési kategória programjain kívül (amit a szakkollégium szervez és bonyolít le) a szakkollégistáknak lehetőségük van ún. külső, azaz külső helyszínen (pl. Debreceni Egyetem, Svetits, lelkészségek, színház stb.) megrendezett programokon részt venni és kreditet szerezni. Ezeket előzetesen a szakkollégium hirdeti meg. Ezek a plusz kreditek a szakkollégiumi ösztöndíjhoz segítik a hallgatókat.

Kutatásmódszertani elméleti felkészítő kurzus (2X1,5 óra)
+egyéni konzultáció

Márkus Zsuzsanna

 

6 kredit

Kutatásmódszertani gyakorlati felkészítő kurzus senioroknak
(2X1,5 óra)
+egyéni konzultáció

Márkus Zsuzsanna

 

6 kredit

Honlap tartalom írása
(terjedelmi, formai és tartalmi megkötöttségekkel)

Tornay Krisztina

Nem kontakt órában

Feladattól függően előzetesen egyeztetve

„Találkozás egy műalkotással” – reflexió+fotó

Tornay Krisztina

Nem kontakt órában

2 kredit/reflexió

Adni

Az „adni” képzéscsomag: A VILÁGÉRT NŐKÉNT - SZOCIÁLIS képzési egység
Kreditszám: 8/félév
Kreditszabályok:

  1. 8 kredit csak a tanulmányi felelős és/vagy a DT (Diák Tanács) által előre jóváhagyott szociális munka/segítő tevékenység számít be a képzési egység értékelhető tevékenységei közé.
  2. 1 kredit az „alakítani képzéscsomagba tartozó kurzusok teljesítésével szerezhető

Röptető folyóirat szerkesztői feladatai
(meghívásos)

Tornay Krisztina, Márkus Zsuzsanna

Nem kontakt óra; meghívásos

Feladattól függően előzetesen egyeztetve

Gépelés/előadások szövegei

Tornay Krisztina, Márkus Zsuzsanna

Nem kontakt óra

Feladattól függően előzetesen egyeztetve

Felelősök

1. Hűtő
2. Nyomtató
3. Vendégszoba
4. Háztartáspénz
5. Mosáspénz
6. Olaj
7. Szauna

Márkus Zsuzsanna

 

Folyamatosan

8/félév

Diáktanács tagság

Tornay Krisztina
Márkus Zsuzsanna

Egyeztetés alapján

8/félév

Svetitses korrepetálás

Márkus Zsuzsanna

Egyeztetés alapján

1/óra

Kurzusvezetés

Márkus Zsuzsanna

Folyamatosan

1/alkalom

Karácsonyi ajándékgyűjtés koordinálása, csomagolás

Tornay Krisztina, Sári Enikő

Egyeztetés alapján

1/óra

Önkéntes munka

Márkus Zsuzsanna

Egyeztetés alapján

1/óra

Az „alakítani” képzési csomag: NŐK EGYÜTT – KÖZÖSSÉGI képzési egység

Az „alakítani” képzéscsomagba tartozó programok kötelező programok, a részvétel kredit pontot nem ér.
Kötelezően előírt szakkollégiumi összejöveteleken kívül azok a kurzusok tartoznak ide, amelyeket a szakkollégisták szerveznek és vezetnek.

Kötelező programok

Nyitó kollégiumi gyűlés

Tornay Krisztina, Márkus Zsuzsanna

Szept. 8-10.
Markaz

Aláírás

Lelkigyakorlat I.
Családtörténet, családállítás, családi minták és ezek gyógyítása

 Hári Ildikó M. Ildikó SSND
Tornay Krisztina

Október 6. 20.00-
október 8.

Aláírás

Lelkigyakorlat II.
Párkapcsolat, önismeret

 Szántó Boróka Pehartz Tamás
Tornay Krisztina

Október 27. este-
október 29.

Aláírás

Záró kollégiumi gyűlés, karácsonyi ünnepség

Tornay Krisztina
Márkus Zsuzsanna

 

Aláírás

Alakítani (hallgatói kurzusok)

Jobb agyféltekés rajzolás

Májer Kinga

Megbeszélés szerint

2/óra

Angol nyelvi kurzus

Papp Zsuzsanna

Szerda 21.00, TV szoba

2/óra

Gitáros ének

Komár Nóra, Fejér Anna

Hétfő 20.00-21.00

2/óra

Kirakó

Iván Nikolett

Kéthetente megbeszélés szerint

2/óra

Torna

Kozma Noémi

Megbeszélés szerint

2/óra