2016/2017 tanév 2. félév

TANULMÁNYI PROGRAM
2016/17. tanév 2. félév

A képzés négy területe („négy A”) a következő

  • alakulni
  • adni
  • alkotni
  • alakítani

Alakulni

Az „alakulni” képzéscsomag: A VILÁGBAN NŐKÉNT – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ képzési egység

Kreditszám: 15/félév

Kreditszabályok:

  • 15 kreditből 12 kötelezően teljesítendő hittudományi kurzussal vagy egy hétvégés, min. 18 órás személyiségfejlesztő/önismereti stb. tréninggel;
  • 3 kredit az „alakítani” képzéscsomagba tartozó kurzusokkal vagy a Művelődéstörténeti kurzus alkalmain való részvétellel.

Program

Vezető/Felelős

Időpont, helyszín

Kredit

Teológiai képzés
Egyetemi indexbe felvehető

Dr. Hodossi Sándor

Kedd 19.00
BTSZ TV szoba

12 kredit

Női tréning
(min. 18 órás)

Tornay Krisztina

Időpont: EGYEZTETÉS ALAPJÁN
helyszín: Markaz

12 kredit

Tréning
(min. 18 órás)

Kiss István Didák testvér

Időpont:
helyszín: BTSZ TV szoba

12 kredit

Alkotni

Az „alkotni” képzési csomag: ALKOTÓ NŐKÉNT - KREATÍV képzési egység

Kreditszám: 8/félév

A fent tárgyalt három képzési kategória programjain kívül (amit a szakkollégium szervez és bonyolít le) a szakkollégistáknak lehetőségük van ún. külső, azaz külső helyszínen (pl. Debreceni Egyetem, Svetits, lelkészségek, színház stb.) megrendezett programokon részt venni és kreditet szerezni. Ezeket előzetesen a szakkollégium hirdeti meg. Ezek a plusz kreditek a szakkollégiumi ösztöndíjhoz segítik a hallgatókat.

Kutatásmódszertani felkészítő kurzus
+egyéni konzultációk

Márkus Zsuzsanna

Március 8. 19.00 BTSZ TV szoba
Március 13. 20.00 BTSZ TV szoba
(a két időpont közül egy alkalom kötelező)

3 kredit

Kutatási beszámoló (szümpozion előadás)
VÁLASZTHATÓ

Márkus Zsuzsanna

Megbeszélés szerint a jelentkezőkkel

2 kredit

Szümpozion előadás

Márkus Zsuzsanna

Április 7-9. (a szümpozion programja szerinti időben)

3 kredit

Tanulmány megírása a kutatás és a szümpozion előadás utáni reflexiók alapján

Márkus Zsuzsanna

Végső leadás határideje: április 25.

2 kredit

Honlap tartalom írása
(terjedelmi, formai és tartalmi megkötöttségekkel)

Tornay Krisztina

Nem kontakt órában

Feladattól függően előzetesen egyeztetve

„Találkozás egy műalkotással” – reflexió+fotó

Tornay Krisztina

Nem kontakt órában

2 kredit/reflexió

Adni

Az „adni” képzéscsomag: A VILÁGÉRT NŐKÉNT - SZOCIÁLIS képzési egység

Kreditszám: 8/félév

Kreditszabályok:

  • 8 kredit csak a tanulmányi felelős és/vagy a DT (Diák Tanács) által előre jóváhagyott szociális munka/segítő tevékenység számít be a képzési egység értékelhető tevékenységei közé.
  • 1 kredit az „alakítani képzéscsomagba tartozó kurzusok teljesítésével szerezhető

Röptető folyóirat szerkesztői feladatai
(meghívásos)

Tornay Krisztina, Márkus Zsuzsanna

Nem kontakt óra; meghívásos

Feladattól függően előzetesen egyeztetve

Gépelés/előadások szövegei

Tornay Krisztina, Márkus Zsuzsanna

Nem kontakt óra

Feladattól függően előzetesen egyeztetve

Felelősök

1. Hűtő
2. Nyomtató
3. Vendégszoba
4. Háztartáspénz
5. Mosáspénz
6. Olaj
7. Szauna

Márkus Zsuzsanna

Sárközi Gyopárka

Paládi Henrietta
Makai Zsuzsanna
Éles Eszter
Radics Viktória
Belicza Andrien

Folyamatosan

8/félév

Diáktanács tagság

Tornay Krisztina
Márkus Zsuzsanna

Egyeztetés alapján

8/félév

Svetitses korrepetálás

Márkus Zsuzsanna

Egyeztetés alapján

1/óra

Kurzusvezetés

Márkus Zsuzsanna

Folyamatosan

1/alkalom

Szümpozion szervezéssel kapcsolatos teendők

Tornay Krisztina, Márkus Zsuzsanna

Egyeztetés alapján

1/óra

Önkéntes munka

Márkus Zsuzsanna

Egyeztetés alapján

1/óra

Az „alakítani” képzési csomag: NŐK EGYÜTT – KÖZÖSSÉGI képzési egység

Az „alakítani” képzéscsomagba tartozó programok kötelező programok, a részvétel kredit pontot nem ér.
Kötelezően előírt szakkollégiumi összejöveteleken kívül azok a kurzusok tartoznak ide, amelyeket a szakkollégisták szerveznek és vezetnek.

Kötelező programok

Nyitó kollégiumi gyűlés

Tornay Krisztina, Márkus Zsuzsanna

Február 20. 17.00
BTSZ TV szoba

Aláírás

Lelkigyakorlat I.

Katona György és felesége Tornay Judit

Február 25-26.
BTSZ TV szoba

Aláírás

Lelkigyakorlat II.

Szántó Boróka és férje Perhatz Tamás

Egyeztetés alatt

Aláírás

Szümpozion

Tornay Krisztina
Márkus Zsuzsanna

Április 7-9.

Aláírás

Záró kollégiumi gyűlés, karácsonyi ünnepség

Tornay Krisztina
Márkus Zsuzsanna

 

Aláírás

Alakítani

Angol kurzus

Papp Zsuzsanna

Egyeztetés alapján

2/alkalom

Jobb agyféltekés rajz

Májer Kinga

Egyeztetés alapján

2/alkalom