2016/2017 őszi félév

TANULMÁNYI PROGRAM

2016/17. tanév 1. félév

A képzés négy területe („négy A") a következő

  • alakulni
  • adni
  • alkotni
  • alakítani

 

Alakulni

Az „alakulni" képzéscsomag: A VILÁGBAN NŐKÉNT - SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ képzési egység Kreditszám: 15/félév Kreditszabályok:

• 15 kreditből 12 kötelezően teljesítendő hittudományi vagy művelődéstörténeti kurzusok teljesítésével vagy egy hétvégés, min. 18 órás személyiségfejlesztő/önismereti stb. tréninggel;

• 3 kredit az „alakítani" képzéscsomagba tartozó kurzusokkal vagy a Művelődéstörténeti kurzus alkalmain való részvétellel.

 

Program

Vezető/Felelős

Időpont, helyszín

Kredit

Örök kérdések - mai válaszok

Egyetemi indexbe felvehető

junioroknak kötelező

Dr. Hodossi Sándor

Kedd 19.00 TV szoba

12 kredit

Művelődéstörténeti kurzus

(A kurzus tartalmai nem egymásra épülők, így alkalmanként is látogathatók)

Szamkó Eszter, külső előadókkal

Csütörtök este

12 kredit rendszeres részvétel esetén; 2 kredit alkalmanként

Női tréning (min. 18 órás)

Tornay Krisztina

Nov. 18-20./más időpont

TV szoba/esetleg Markaz

12 kredit

 

Alkotni

Az „alkotni" képzési csomag: ALKOTÓ NŐKÉNT - KREATÍV képzési egység Kreditszám: 8/félév Kreditszabályok:

• junioroknak 6 kredit kötelezően teljesítendő kutatásmódszertani (egy elmélet, két gyakorlati óra és egyéni konzultáció) kurzus teljesítésével; 2 kredit az „alakítani" képzéscsomagba tartozó kurzusok teljesítésével.

• senioroknak 4 kredit kötelezően teljesítendő kutatásmódszertani (egy elmélet, két gyakorlati óra és egyéni konzultáció) kurzus teljesítésével; 4 kredit az „alakítani" képzéscsomagba tartozó kurzusok teljesítésével.

A fent tárgyalt három képzési kategória programjain kívül (amit a szakkollégium szervez és bonyolít le) a szakkollégistáknak lehetőségük van ún. külső, azaz külső helyszínen (pl. Debreceni Egyetem, Svetits, lelkészségek, színház stb.) megrendezett programokon részt venni és kreditet szerezni. Ezeket előzetesen a szakkollégium hirdeti meg. Ezek a plusz kreditek a szakkollégiumi ösztöndíjhoz segítik a hallgatókat.

 

Kutatásmódszertani felkészítő kurzus

Junioroknak: egy elméleti óra (2x1,5 óra szünettel) és két gyakorlati óra;

+egyéni konzultációk

 

 

 

Márkus Zsuzsanna

Az elméleti óra: november 5. 9.00-12.00;

a gyakorlati órák hétköznap esténként, megbeszélés szerint;

az egyéni konzultációk megbeszélés szerint

6 kredit

Kutatás

Senioroknak: két gyakorlati óra

Márkus Zsuzsanna

a gyakorlati órák hétköznap esténként, megbeszélés szerint;

az egyéni konzultációk megbeszélés szerint

4 kredit

Honlap tartalom írása

(terjedelmi, formai és tartalmi megkötöttségekkel)

Tornay Krisztina

Nem kontakt órában

Feladattól függően előzetesen egyeztetve

„Találkozás egy műalkotással" - reflexió+fotó

Tornay Krisztina

Nem kontakt órában

2 kredit/reflexió

 

Adni

Az „adni" képzéscsomag: A VILÁGÉRT NŐKÉNT - SZOCIÁLIS képzési egység

Kreditszám: 8/félév

Kreditszabályok:

  • 8 kredit csak a tanulmányi felelős és/vagy a DT (Diák Tanács) által előre jóváhagyott szociális munka/segítő tevékenység számít be a képzési egység értékelhető tevékenységei közé.
  • 1 kredit az „alakítani képzéscsomagba tartozó kurzusok teljesítésével szerezhető

 

Röptető folyóirat szerkesztői feladatai (meghívásos)

Tornay Krisztina, Márkus Zsuzsanna

 

Nem kontakt óra; meghívásos

 

Feladattól függően előzetesen egyeztetve

Gépelés/előadások szövegei

Tornay Krisztina, Márkus Zsuzsanna

Nem kontakt óra

Feladattól függően előzetesen egyeztetve

Felelősök

Márkus Zsuzsanna

Folyamatosan

8/félév

1. Hűtő

Sárközi Gyopárka

2. Nyomtató

Tóth Barbara

3. Vendégszoba

Paládi Henrietta

4. Háztartáspénz

Makai Zsuzsanna

5. Mosáspénz

Weber Edina

6. Olaj

Radics Viktória

7.Szauna

 

Diáktanács tagság

Tornay Krisztina, Márkus Zsuzsanna

Egyeztetés alapján

8/félév

Svetitses korrepetálás

Márkus Zsuzsanna

Egyeztetés alapján

1/óra

Kurzusvezetés

Márkus Zsuzsanna

Folyamatosan

1/alkalom

Karácsonyi ajándékgyűjtés koordinálása, csomagolás

Tornay Krisztina, Sári Enikő

Egyeztetés alapján

1/óra

Önkéntes munka

Márkus Zsuzsanna

Egyeztetés alapján

1/óra

 

Az „alakítani" képzési csomag: NŐK EGYÜTT - KÖZÖSSÉGI képzési egység

Az „alakítani" képzéscsomagba tartozó programok kötelező programok, a részvétel kredit pontot nem ér.

Kötelezően előírt szakkollégiumi összejöveteleken kívül azok a kurzusok tartoznak ide, amelyeket a

szakkollégisták szerveznek és vezetnek.

 

 

Kötelező programok

Nyitó kollégiumi

Tornay Krisztina,

Szept. 9-11.

Aláírás

gyűlés

Márkus Zsuzsanna

Markaz

 

Lelkigyakorlat I.

Tornay Krisztina, Márkus Zsuzsanna

Dec. 9-11

Aláírás

Lelkigyakorlat II.

Tornay Krisztina, Márkus Zsuzsanna

 

Aláírás

Záró kollégiumi gyűlés, karácsonyi ünnepség

Tornay Krisztina, Márkus Zsuzsanna

Dec. 16. este
TV szoba

Aláírás

Alakítani

Kultúr-séta

Demián Hajnalka Janka Szofia

A kínálkozó programok időpontjában, külső helyszínen

óránként 2/alkulni

„Test-játék"

Reiner Kata

Egyeztetés alapján

2/alkalom

Női szerepek a filmvásznon

Kozma Noémi

Egyeztetés alapján

2/alkalom

Torna

Kozma Noémi

Egyeztetés alapján

2/alkalom

Gyöngyszövés

Kozma Noémi

Egyeztetés alapján

2/alkalom

Hímzőkör

Sári Enikő

Egyeztetés alapján

2/alkalom

Jobb agyféltekés rajz

Májer Kinga

Szerda 19.00-21.00

2/alkalom

Kulináris kurzus

Reiner Kata

Egyeztetés alapján

2/alkalom

Karasszon-est - koncert és tanítás

Tóth Barbara/VargaAnna

Egyeztetés alapján

Egyeztetés alapján

Népitánc-kurzus

Moldován Tekla

szerda este 8

2/alkalom